Mit mondasz | Projektjeink

Mit Mondasz? Társadalmi Párbeszéd Színház Ma Budapesten

Ebben a projektben a Társadalmi Párbeszéd Színházzal (TPSZ) a mai magyarországi társadalom különböző budapesti érintett csoportjainak tesszük lehetővé, hogy irányítottan elmondják és meghallgassák egymás nézőpontját, történetét, egy-egy, a közös ügyeinket érintő aktuális témában. Mindezt playback-színházi formában, a közönség részvételével, azaz a nyilvánosság bevonásával. Ebben az évben 3 fórumot vállaltunk ez ügyben. A fogyatékossággal élő emberek ügyében a KézenFogva Alapítvánnyal együttműködésben már megvalósítottunk egyet, a lakhatás ügyében a Habitat for Humanity Hungary lesz soron következő partnerünk. A projektet a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával valósítjuk meg.

A megszólított érdekcsoportoknak lehetőségük nyílik meghallgatni egymást és párbeszédet folytatni egymással az őket érintő, életüket alapvetően befolyásoló közéleti témákban. Ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy változás következzen be az érintettek együttműködésében. Egyetlen alkalom is mintát ad az együttműködésen, inkluzivitáson alapuló kommunikációs kultúra lehetőségéből.

TPSZ_pic_5

Fotó: Raffay Zsófi

A TPSZ alkalmakon minden érintetti csoportból megszólalnak résztvevők a játékmester irányításával, és beavatják a témával kapcsolatos személyes történetükbe a többi jelenlevőt. Érzéseiket, a velük történt eseményeket a playback-játszók (színészek, zenészek) megjelenítik, valamint egy képzőművész is visszaadja azt, a folyamat során keletkezett képzőművészeti alkotásokban tükrözi. A résztvevők egymás történeteit megnézik, s azokra reagálva mesélnek. A többi résztvevő azáltal, hogy meghallgatja és megnézi a történeteket mind a színpadon, mind a képekben, bevonódhat személyes szinten, s változást hozhat létre a témához, a látott történethez való viszonyában. A TPSz alkalmon, mind egész csoportban, mind kiscsoportban dolgozunk a résztvevőkkel, a konkrét alkalomhoz igazodva.

A mai magyarországi társadalom erős polarizáltságát, a budapesti lakosokra különösen jellemző közéleti apátiát kívánjuk oldani e fórumokkal, illetve lehetőséget akarunk teremteni, hogy civilek beleszólhassanak közös ügyeik intézésébe, saját sorsuk alakulásába. Így is támogatni kívánjuk a szabad, demokratikus, partnerségre épülő, pluralizmust támogató vita-kultúrát. Hogy autonóm, felelős és kiegyensúlyozott, emberhez méltó élethez jussunk egy civilizált társadalom állampolgáraiként.

Projekt team:

Partnereink

Megjelenések