Projektjeink

Aktuális

VISSZAJÁTSZÁS-ÚJRAÍRÁS
Erasmus + KA210-ADU projekt

Egyesületünk, a Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE, HU) és a Panta Rhei Egyesület (PRE, RO) partnereként vett részt a 2022 áprilistól 2023 szeptemberéig tartó időszakban a”Visszajátszás – újraírás” című projektben - Erasmus + KA210-ADU (kisléptékű partnerségek a felnőtt tanulás területén).

A konzorciumvezető szervezet (KÖFE) KÖFE egy magyarországi országos szakmai szervezet, amely közösségfejlesztő szakemberekből, helyi közösségi munkásokból, közösségi vezetőkből áll. A Panta Rhei Egyesület részéről

a playback-színház munkacsoport (Sepsi Playback Társulat) vett részt azzal a céllal, hogy a közös tanulási programok alkalmával megismerjék, saját tapasztaláson keresztül megtanulják a playback-színház alkalmazását, közösségi eszközként, amely a jövőben alkalmassá teszi a társulatukat közösségfejlesztő események megtartására.

» Részletesebben a Visszajátszás-újraírás” projektről

Kölcsey IMPRÓ szakkör
Az első középiskolás playback-színházi csoport Magyarországon

Az utóbbi néhány évben, a Kölcsey Ferenc Gimnázium IMPRÓ szakkörének szakmai hátterét egyesületünk szakembereivel és általunk meghívott vendég előadókkal biztosítjuk.

A szakkör az első középiskolásokból álló playback-színházi csoport Magyarországon.

» Részletesebben a Kölcsey IMPRÓ szakkörről

Játsszuk vissza! Éljük újra!
Közösségfejlesztés Társadalmi Párbeszéd Színházzal

A Vitakultúra Egyesület az Erasmus+ pályázati program keretén belül összállt partnerséggel együttműködésben a segítő szakmák képviselőinek (pedagógusok, szociális munkások, mentálhigiénés szakemberek stb.) visszajelző-kultúrájának támogatását tűzte ki céljául. Egyéni fejlesztésen keresztül támogatja közösségek és szervezetek hatékonyságát a playback-színház és más művészeti ágak alkalmazásával.

A projektben a Vitakultúra Egyesület koordinálásában a komáromi TANDEM mellett, a sepsiszentgyörgyi Panta Rhei Egyesület és az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületének ikladi Szederfa Otthona vesz részt.

» Részletesebben a Játsszuk vissza! Éljük újra! projektről

Mit Mondasz? Társadalmi Párbeszéd Színház Ma Budapesten

Ebben a projektben a Társadalmi Párbeszéd Színházzal (TPSZ) a mai magyarországi társadalom különböző budapesti érintett csoportjainak tettük lehetővé, hogy irányítottan elmondják és meghallgassák egymás nézőpontját, történetét, egy-egy, a közös ügyeinket érintő aktuális témában. Mindezt playback-színházi formában, a közönség részvételével, azaz a nyilvánosság bevonásával. Az elmúlt időszakban 3 fórumot vállaltunk ez ügyben. A fogyatékossággal élő emberek ügyében a KézenFogva Alapítvánnyal, a lakhatás ügyében a Habitat for Humanity Hungary-val és a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány XV. kerületi Családok Átmeneti Otthonával, valamint a női civil vezetők ügyében, szolidaritás témában a Védegylettel együttműködésben hoztuk létre ezeket. A projektet a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával valósítottuk meg.

A megszólított érdekcsoportoknak lehetőségük nyílt meghallgatni egymást és párbeszédet folytatni egymással az őket érintő, életüket alapvetően befolyásoló közéleti témákban. Ezzel lehetőséget teremtettünk arra is, hogy változás következzen be az érintettek együttműködésében. Egyetlen alkalom is képes mintát adni az együttműködésen, inkluzivitáson alapuló kommunikációs kultúrára.

» Részletesebben a Mit mondasz projektről

Fedezd fel a békét Budapesten

Ez a projekt a Fedezd fel a békét Európában (Grundtvig Multilaterális projekt) részeként született meg, mely a Bécsben, Berlinben, Budapesten, Hágában, Manchesterben, Párizsban és Torinóban létrehozott békesétákról szólt.

A mi béke-koncepciónk a demokrácián, a civil társadalmon és olyan embereken alapul, akik a saját életük és a közügyek alakításában úgy vesznek részt, hogy önmagukkal tisztában vannak és bátrak.

A békeséták összetett értelmezést kínálnak a békéről, és gondolatokat ébresztenek egy koncepcióról, mely önmagában is már aktív elköteleződést jelent a civil társadalom felé. A békesétákban ötvöződik a város feltehetőleg alig ismert részeinek felfedezése és a demokratikus társadalmak ide vonatkozó dinamikus jellemzőinek megismerése. Ezáltal épületek és helyek új jelentést nyernek. A „Fedezd fel a békét Európában” című projekttel célunk tudatosítani az emberekben, hogy a civil jogi mozgalmak milyen jelentőséggel bírnak, és hogy az elemző részvétel mennyire fontos.

» Részletesebben a Fedezd fel a békét Budapesten projektről

Korábbi projektjeink

Korábbi TPSz projektjeink (2010-2017)

Iskolai Párbeszéd Színház:

Társadalmi Párbeszéd Színház

További projektjeink:

Együtt nevelünk, együtt nevetünk!

Oktatási civilekkel karöltve kezdtünk kampányba az együttnevelésért.

» Részletek

Grassroots oktatási közösségek támogatása

Oktatási civilek hálózatának koordinálását vállaltuk az ”Európai Civil Társadalom a Helyi Jólét Megteremtéséért” projekt magyarországi facilitálásával.

» Részletek

Művészettel a multikulturális közösségekért
(Art for Multicultural Communities)

Partnereinkkel azt kutattuk, hogyan lehet művészettel elősegíteni az interkulturális párbeszédet az egy helyen élő és etnikailag, kulturálisan vagy vallási alapon megkülönböztetett közösségek között. Zenével és playback-színházzal kívánunk kapcsolatot teremteni, a több szinten zajló kommunikációt elősegíteni.

A projektet az Európai Unió ’Egész életen át tartó tanulás’ programja, a Grundtvig ’Tanulási kapcsolatok’ pályázatának támogatásával valósítottuk meg.

» Részletesebben az AMC projektről

Projektünk Nívódíjat kapott a Tempus Közalapítványtól

Terézvárosi idősügyi programok

2008-tól félévi rendszerességgel szerveztünk testet-lelket megmozgató idősügyi programokat a kerületi Benczúr utcai idősek klubjának tagjai számára. A program két pillére a playback-színház és a tai chi volt. A programot a Terézvárosi Önkormányzat támogatásával valósítottuk meg.

Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése

2005-ben elindítottunk egy a társadalmi integráció elősegítését célzó programot.

A HEFOP/2.3.1-05/1. "Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása" című projekt megvalósítása 2008-ban sikeresen befejeződött.

A program során 36 megváltozott munkaképességű ember kapott számítógép-felhasználói és SAP-ISU képzést, valamint mentálhigiénés felkészítést és elhelyezkedett az E.ON Hungária Zrt. két leányvállalatánál.

A Vitakultúra Egyesület a program kidolgozását, a projektmenedzsment feladatokat és a készségfejlesztő tréningsorozat megvalósítását végezte a projektben, együttműködve az akadálymentesítést és a toborzást végző Motiváció Alapítvánnyal és a foglalkoztatást biztosító intézménnyel, az E.ON-nal.