TPSZ | Szolgáltatásaink

Társadalmi Párbeszéd Színház

A Társadalmi Párbeszéd Színház (TPSZ) a Vitakultúra Egyesület és Donáth Attila közös fejlesztése, szolgáltatása. Egyesületünk elsődleges célja a kultúrafejlesztés, a társadalmi integrációs folyamatok elősegítése. Ezen belül kiemelt helyet kap e nyilvános közösségi fórum, mely lehetővé teszi a társadalom adott témában érintett csoportjai, azok képviselői számára, hogy irányítottan mondják el és hallgassák meg egymás nézőpontját. A személyes történeteket, gondolatokat, érzéseket playback-színházi formában, a közönség részvételével, azaz a nyilvánosság bevonásával mutatjuk be.

Társadalmi Párbeszéd Színház logo

A TPSZ aktuális formáját képzőművész és több playback-színházi társunkkal együttműködve alakítottuk, és alakítjuk folyamatosan, alkalmazkodva a mindenkori ügyhöz, melyet kihangosítunk, és a mindenkori megrendelőhöz, csoporthoz, szervezethez, melynek érdekében létrehozzuk azt.

Donáth Attila 25 éves tapasztalattal rendelkező playback-színházi szakember, a Vitakultúra Egyesülettel 2000 óta rendszeresen együttműködő külső munkatárs. A playback-színház módszerét évek óta tanítja határon innen és túl.

A playback-színházban a közönség tagjai személyes történeteket mesélnek el, a társulat pedig minden előkészítés vagy egyeztetés nélkül, improvizálva jeleníti meg, játssza vissza azt. A playcback-színházban azt tapasztaljuk, hogy a saját és mások élményének megjelenítése egymásra hangolja a résztvevőket, a TPSz módszere erre az érzékenyítésre alapozva erősíti az egyéni és közösségi felelősségvállalást, valamint inspirálja a további cselekvést egyéni és társadalmi szinten.

A TPSZ alapja tehát a playback-színház, megvalósításának formája az alkalmazott playback-színház (színházi fórum), ahol a történetmesélés közösségformáló hatása, kapcsolat- és párbeszédteremtő ereje kiemelt fontosságú. A TPSZ irányított és művészi szintre emelt párbeszéd.

A TPSZ célja, hogy olyan új tárgyalási alternatívát kínáljon a megszólított érdekcsoportoknak (közösségeknek és egyéneknek), mely a változás lehetőségét teremti meg az érintettek együttműködésében. Egyetlen alkalom is mintát ad együttműködésen alapuló kommunikációs kultúra lehetőségéből. Ugyanakkor a TPSZ-t használó közösség hosszútávú célja lehet egy olyan folyamat beindítása, melynek során az érintettek rendszeresen folytatnak párbeszédet, időről-időre kívülről is ránéznek együttműködésükre, felmérik annak hatékonyságát.

A TPSZ eredménye, lehetséges hatása, hogy a meghívott érintett csoportok jelenlévő képviselői felismerik és kifejezik igényeiket, valamint lehetőségük nyílik személyes szintű kapcsolati hálót kiépíteni, személyesen megtapasztalni a valóságos szükségleteket, melyekről az érintettek közvetlen információt adnak.

A TPSZ-t igénybe vevő szervezetek új, hatékonyabb működési kultúrát alakíthatnak ki önmagukban és kapcsolati rendszerükön belül. A különböző érintetti csoportok hálózatára épülő együttműködések kidolgozhatnak egy olyan érdekegyeztető rendszert, beszélgető fórumot, melynek kereteit a TPSZ rendszeres alkalmazása adja. Ennek hatására a résztvevők között közeledés, empatikusabb viszonyulás jön létre.

Hogy működik, mi történik?

A TPSz egy házigazda szervezettel, partnerrel dolgozik együtt, annak igényeihez, céljához és kapacitásához igazodva. Egy alkalom minimum 4 óra (pl. hétköznap este, hétvége délután), maximum 8 óra (pl. konferenciához, rendezvényhez kapcsolódóan). Egy alkalmon a résztvevők száma 10-től akár 100 főig is terjedhet.

A TPSz-nek mindig van egy témája, melyet vagy előre egyeztetett fókusz mentén, vagy a helyszínen a résztvevők által behozott felvetésekből bontunk ki.
Ahogy megvan a fő téma, a résztvevőkkel közösen témaköröket határozunk meg, majd azokat együtt szűrjük, súlyozzuk, a legaktuálisabbat választva ki. Ezután szociometria és/vagy kiscsoportos téma-feldolgozás és érzékenyítés következik a módszertanra, kommunikációra, majd a személyes élmények, történeteknek egész közönségnek szóló playback-színházi és képzőművészeti feldolgozására kerül sor. A folyamat záró, integráló lépésekkel kerekedik le.

A TPSZ-alkalmak vezetői egy folyamatfelelős és egy játékmester, akik e szerepeket felváltva, a közönség előtt nyíltan kommunikálva viszik, mintát adva ezzel az együttműködésre, a többszereplős vezetésre. A résztvevők a játékmester irányításával szólalnak meg, és beavatják a témával kapcsolatos személyes történetükbe a többi jelenlevőt. Érzéseiket, a velük történt eseményeket a playback-játszók, színészek, zenészek megjelenítik, visszaadják, valamint egy képzőművész is visszarajzolja, tükrözi azt. A résztvevők egymás történeteit megnézik, s azokra reagálva is mesélnek, kifejezik magukat. A történetek visszanézése a színpadon, valamint a képekben megteremti a személyes szintű bevonódás lehetőségét, s ez változást hozhat létre az egyes embereknek a témához, a megjelenített történethez való viszonyában.

Látható tehát, hogy a TPSZ-folyamatban kis- és nagycsoportban is dolgozunk az egyénekkel, a történetmesélés-visszajátszás pedig többször is megtörténik, s az egyes szakaszok sűrítettebben vagy kibontva, playback-színházi, illetve dramatikus elemekkel tagolva épülnek egymásra.

Linkek

Módszertani videó a "Mit mondasz? Szolidaritás" TPSZ fórumunk alkalmából Facebook
Prezi
MTI
Parola 2018/01 47-52. o.
Prae.hu