Referenciáink

Oktatás

Egyesületünknek a Kölcsey Ferenc Gimnázium a legrégebbi partnere. A kölcseys diákok igénye alapján és részvételével alakítottuk ki tréningjeink és táboraink tematikáját, vezettünk be újításokat a diákfórumok (Iskolai Zavarszűrő Értekezlet, Csiga), az iskolai élet jeles eseményei (Gólyatábor, alapítványi est), az improvizációs színház (diák playback csoport) és az integrációs csoportokkal végzett fejlesztő munka területén. Az általunk képzett kölcseys diákok alapították a Nyitókör Egyesületet. Diáktréningeket tartottunk csoportvezető-képzés, diákönkormányzat-fejlesztés, érdekérvényesítés, vitakultúra, kommunikáció, programszervezés, diákújságírás és tehetséggondozás témakörökben. 2011 őszén indított sikeres programunk a Kölcsey Tehetségmérő Program volt.

Iskolai Párbeszéd Színház címmel tartottunk (Donáth Attilával vezetésével) szülőknek szakmai programot az Iskolaszék által szervezett Waldorf-iskolanapon, 2012 januárjában, Óbudán.

Üzleti

2005-ben elindítottunk egy a társadalmi integrációt elősegítő célzó programot. A HEFOP/2.3.1-05/1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása című projekt megvalósítása 2008-ban sikeresen befejeződött. A program során 36 megváltozott munkaképességű ember kapott számítógép-felhasználói és SAP-ISU képzés, valamint mentálhigiénés felkészítést majd elhelyezkedett az E.ON Hungária Zrt. két leányvállalatánál. A Vitakultúra Egyesület a program kidolgozását, a projektmenedzsment feladatokat és készségfejlesztő tréning megvalósítását végezte a projektben, együttműködve az akadálymentesítést és a toborzást végző Motiváció Alapítvánnyal és a foglalkoztatást biztosító intézménnyel, az E.ON-nal.

Civil

A Társadalmi Párbeszéd Színház (TPSZ) egy olyan nyilvános közösségi fórum, melyen a mai magyarországi társadalom különböző érintett csoportjainak képviselőit leültetjük és lehetővé tesszük számukra, hogy irányítottan elmondják és meghallgassák egymás nézőpontját: történetét, gondolatait, érzéseit, egy adott témában playback színházi formában, közönség részvételével, azaz a nyilvánosság bevonásával. 2011-es TPSZ-rendezvényünk Donáth Attilával és az Egyenlő Esélyekért! Alapítvánnyal együttműködve az „Érzelmek, Értékek, Érdekek - Társadalmi Párbeszéd Színház a fogyatékossággal élő emberekért” című interaktív előadás volt. A projektet az NCA által támogatott pályázat keretén belül valósult meg.

Az Artemisszió Alapítvány megbízásából, bevándorlók és mentoraik számára szerveztünk és tartottunk többnyelvű playback-improvizációs színházi programot

Playback-színházi partnerünk

Kiemelt playback színházi partnerünk a PEPITA Társulat. Együttműködtünk az AMC (Art for Multicultural Communities) projektünkben, a VII. kerületi időskluboknak szervezett előadásokon és a BP100 százéves házaknak szervezett 2011-es és 2012-es rendezvényein.

Fő támogatóink

Európai Unió Grundtvig programja, ESZA Kht, NCA, Wekerle Sándor Alapkezelő, Tempus Közalapítvány, Terézvárosi Önkormányzat

Korábbi megbízóink, együttműködő partnereink

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Sándor Zsuzsa, az egyesület munkatársa több évén át vett részt az intézmény posztgraduális drámapedagógus képzésében, melynek keretében tanítási dráma tantárgyat oktat.

Artemisszió Alapítvány
Bevándorlók és mentoraik számára szerveztünk és tartottunk többnyelvű playback-improvizációs színházi programot az Alapítvány megbízásából. A program az Artemisszió Alapítvány által szervezett „ SANSZ – Program bevándorlók munkaerőpiaci integrációjáért” elnevezésű (EIA/2011/1.1.3. azonosítószámú) program mentorálás projektjének keretein belül zajlott.

BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar
Hallgatói Önkormányzat részére csapatépítő, szervezetfejlesztő tréninget tartottunk.

Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola
A szakközépiskolában a diákönkormányzat meghívására az iskola diákjainak 3 éve rendszeresen tartunk kommunikációs és konfliktuskezelő, illetve programszervező tréninget.

Colorom Közhasznú Egyesület
Az Art for Multicultural Communities című projektünk budapesti rendezvénye kapcsán volt az egyesület stratégiai partnerünk.

Déri Miksa Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
Ebben az iskolában érvelés- és vitatechnikáról tartottunk csoportos képzéseket 30 órában.

Dromara Együttes
Az Art for Multicultural Communities című projektünk budapesti rendezvénye kapcsán ismertük meg az együttest és kezdtünk el különböző programokban együttműködést.

ELTE Bárczi Gusztáv GYFK Pszichopedagógiai tanszék
Részt vettünk egy kísérleti pedagógiai kutatási programban, amely teljesítmény- és viselkedési zavarral küzdő gyerekek fejlesztésének formáit vizsgálta.

Egyenlő Esélyekért! Alapítvány
Az első Társadalmi Párbeszéd Színház...

E.ON Hungária
Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása című projekt megvalósítása 2008-ban sikeresen befejeződött. A program során 36 megváltozott munkaképességű ember kapott komlex felkészítést a telefonos ügyfélszolgálati munkakörhöz és foglalta el állását.

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország
Az Alapítvány adománygyűjtéssel támogatja a magyarországi civil szervezeteket. E támogatások monitorozásában vett részt egy munkatársunk.

Fővárosi Pedagógiai Intézet
Az Intézetben az érdeklődő tanárok és diákok részére ismeretterjesztő előadásokat, képzéseket tartottunk a diákönkormányzatok szerepe és hatékony működtetése témakörben.

Hetényi Géza Humán Gimnázium, Budapest (2009-től Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola)
A Gimnáziumban 30 órás tréninget tartottunk előadói készségek fejlesztése céljából 12 gimnáziumi tanuló részére.

Kézenfogva Alapítvány
Szakembereink bevont együttműködő partnerként részt vettek az Alapítvány egyik fejlesztésében, a Contiempo programban, mely a Leonardo da Vinci program keretében létrejövő két éves projekt volt, amelynek három kulcsszava (melyek angol nevéből képezték a fenti mozaikszót) a tréning, innováció és képessé tevés. Az értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek számára a tréningmodulok fejlesztésében (ahol az alap kiinduló módszertan az NLP-alapú gyorsított tanulás volt) a playback-improvizációs módszer alkalmazásával és a zárókonferencián workshop-bemutatóval járultunk hozzá a projekthez.

Kormos István Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Logopédiai Szakszolgálat
A tanulásban akadályozott, illetve teljesítmény- és viselkedési zavarral küzdő gyerekek számára tanmenetet és tantervet fejlesztettünk ki. Ezen kívül a komplex dramatikus fejlesztő programot alkalmaztunk 14 tanuló részére, és felkészítettünk 3 pedagógust a program alkalmazására.

Kölcsey Ferenc Gimnázium
Egyesületünknek a Kölcsey Ferenc Gimnázium a legrégebbi partnere. A kölcseys diákok igénye alapján és részvételével alakítottuk ki tréningjeink és táboraink tematikáját, vezettünk be újításokat a diákfórumok (Iskolai Zavarszűrő Értekezlet, Csiga), az iskolai élet jeles eseményei (gólyatábor, alapítványi est), az improvizációs színház (diák playback csoport) és az integrációs csoportokkal végzett fejlesztő munka területén. Az általunk képzett kölcseys diákok alapították a Nyitókör Egyesületet.
Diáktréningeket tartottunk csoportvezető-képzés, diákönkormányzat-fejlesztés, érdekérvényesítés, vitakultúra, kommunikáció, programszervezés, diákújságírás és tehetséggondozás témakörökben.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
Több évre visszanyúló együttműködés során számos tréninget tartottunk, és tartunk folyamatosan az iskolában. Játékmesterképzés, programszervezés, diákparlament szervezésére felkészítő tréning, diákönkormányzat-fejlesztés, színházi improvizációs készségfejlesztés, drámapedagógiai foglalkozás szerepelt a programjaink között.

Leonardo41 Alapítvány
Az Alapítvány megbízásából Balesetmegelőzési Projekt keretében 2010 november- decembere során két alkalommal a Pannónia utcai iskolában Interaktív Iskolaszínházi előadást tartottunk, playback színházi eszközökkel. Az alkalmon diákok, szülők és tanárok vettek részt.

Németh László Gimnázium
Tréningünkkel támogattuk a diákönkormányzat szervezeti formájának kialakulását, a csoport szerveződését. Ezen kívül az iskolanapon bemutató foglalkozásokat tartottunk vitakultúra, önismeret és improvizáció témában.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
Osztályfőnöki órákat tartottunk a konfliktus-kezelés és a kommunikáció témakörében.

Nyitókör Egyesület
A Nyitókör Egyesülettel szakmai partneri viszonyban vagyunk. Több esetben hívtunk meg trénereket egymás egyesületi projektjeibe munkatársként, tartottunk egymásnak képzést vagy szerveztünk közös szakmai továbbképzést. Munkatársainkkal részt vettünk a Nyitókör Egyesület által vitt nemzetközi békeprojektben (Ten years of peace, 2010-2012) és standot állítottunk az általuk szervezett békepiacon.

Pándy Kálmán Otthon, Mohács
14 fő részére drámapedagógiai és improvizációs színházi módszereket használó, szociális készségeket fejlesztő tréninget tartunk, illetve 10 gondozót felkészítünk a drámapedagógiai és improvizációs színházi módszerek alkalmazására a fogyatékkal élő felnőttekkel végzett fejlesztői munkájukban.

PEPITA Társulat
Egyesületünk több előadás tartására is felkérte a PEPITA Társulatot. Együttműködő partnerünk volt az AMC (Art for Multicultural Communities) projektben, a VII. kerületi időskluboknak szervezett előadásokon és a BP100 százéves házaknak szervezett rendezvényein.

Rögtönzések Színháza
2002-ben Megszerveztük és lebonyolítottuk a 10 éves a Rögtönzések Színháza – Nemzetközi Playback Fesztivált, amelyre finn, svájci, ukrán és magyar társulatok látogattak el.

Színművészeti Egyetem
Sándor Zsuzsa, az egyesület munkatársa több éven át vett részt az intézmény posztgraduális drámapedagógus képzésében, melynek keretében tanítási dráma tantárgyat oktatott.

Terézvárosi Gondozó Szolgálat
Playback improvizációs színházi fellépéseket tartottunk, playback műhelyt és tai-chi foglalkozásokat vezettünk az idősek lelki és fizikai karbantartása érdekében, közösségépítés céljával a Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2 idősklubjába járó tagjainak a Terézvárosi Önkormányzat támogatásával.

Veres Pálné Gimnázium
Az iskolanapon bemutató órákat tartottunk önismeret, improvizáció és mozgáskultúra témában.

Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület
Az Egyesület megbízásából 100 órás önismereti és fejlesztő pszichodráma csoportot tartottunk állami gondozott és nevelőszülőknél lakó, egymástól elszakított testvérek számára

Nemzetközi partnereink

True Heart Theatre (London)
Ad Hoc Theater (Vienna)
European University Cyprus (Nicosia)